Parkinson Café West-Brabant

Het Parkinson Café West-Brabant is een informeel trefpunt voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun familieleden en andere direct betrokkenen. Het geeft hen de gelegenheid om in ongedwongen sfeer ervaringen en kennis met elkaar te delen. Daarnaast krijgen zij er informatie over de behandelmogelijkheden en de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Ook is er veel aandacht voor meer
praktische zaken. En regelmatig komen er deskundigen langs om een voordracht te houden.

Bewegen en dansen op maat
Madeleine Benjert, dans - en bewegingstherapeut, is sinds 15 jaar gespecialiseerd in het werken met mensen die Parkinson hebben met het beweeg-en dansprogramma 'bewegen en dansen op maat'. Zij wil u graag kennis laten maken met deze plezierige, leuke manier van in beweging zijn, ieder op zijn eigen manier.
Madeleine zal iets vertellen over de achtergrond, waarna u uitgenodigd wordt om op muziek samen in beweging te komen!

Waar en wanneer?
Het Parkinson Café West-Brabant vindt elke eerste donderdag van de maand plaats in het Dorpshuis De Schalm, Herelsestraat 100 in Heerle. De Schalm is gevestigd in de Gertrudiskerk, de ingang bevindt zich in de Herelsestraat.
U bent van harte welkom. De inloop is vanaf 13.30 uur. Het Parkinson Café start om 14.00 uur tot 16.00 uur. In de omgeving kunt u gratis parkeren.

Contact
Wilt u meer weten over het Parkinson Café West-Brabant? Stuurt u dan een mail naar het e-mailadres: info@parkinsoncafewestbrabant.nl.
U kunt ook een kijkje nemen op de website: www.parkinsoncafewestbrabant.nl.

Dorpshuis De Schalm, Herelsestraat 100 in Heerle