Lotgenotencontact voor patiënten met een stoma of pouch

Op dinsdag 12 november 2019 hebben stomapatiënten de gelegenheid om in contact te komen met lotgenoten. Deze ochtend wordt aangeboden door de Nederlandse stomavereniging. Van 10.00 tot 12.00 uur kunnen stomapatiënten en hun naasten elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Ook is er een ervaringsdeskundige van de Stomavereniging aanwezig. U vindt de Nederlandse Stomavereniging in Conferentiekamer I en II, locatie Roosendaal. De toegang is gratis.

Voor mensen met een stoma kan contact met lotgenoten belangrijk zijn. Met lotgenoten kunnen mensen problemen delen of ze kunnen juist oplossingen aan elkaar aandragen. Samen verdriet delen, maar ook positieve ervaringen uitwisselen.

Informatie
Meer informatie is te verkrijgen bij Wil Hoogeveen van de Stomavereniging, telefoonnummer 06 - 54 78 72 48. 

Bent u verhinderd?
De Nederlandse Stomavereniging houdt i.p elke tweede dinsdag van de maand een contactochtend in het Bravis ziekenhuis, locatie Roosendaal.

Van 10.00 - 12.00 uur: Conferentiekamer I en II , locatie Roosendaal