Bijeenkomst over Transitiezorg - KinderAdviesRaad (KAR)

Ben jij (ouder of verzorger van) een jongere die binnenkort de overstap gaat maken naar de volwassenzorg? Of ben je een zorgprofessional die meer wil weten over dit onderwerp en het plan van aanpak binnen Bravis? Kom dan op zaterdag 15 oktober naar de bijeenkomst over Transitiezorg.

Dit evenement is georganiseerd door de KinderAdviesRaad van het Bravis ziekenhuis ter ere van hun vijfjarig bestaan.

Programma
De bijeenkomst start om 10.00 uur en zal naar verwachting tot 15.30 uur duren.

 • Welkomstwoord
 • Presentatie gastsprekers
 • Lunchen en inspiratie opdoen
 • Plan van aanpak transitiepoli Bravis
 • Met elkaar in gesprek
 • Afsluiten met een hapje en drankje

(Gast)sprekers
Tijdens de bijeenkomst zijn er presentaties van:

 • AnneLoes van Staa
  AnneLoes is kinderverpleegkundige en studeerde daarna af in de geneeskunde en culturele antropologie. Zij werkt als lector Transities in Zorg aan Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie), waar zij o.a. het onderzoeks- en verbeterprogramma Op Eigen Benen heeft ontwikkeld, gericht op de overgang van jongeren met chronische aandoeningen van kinder- naar volwassenenzorg. In 2012 promoveerde zij op dit onderwerp. AnneLoes was als expert betrokken bij de ontwikkeling van de nieuwe landelijke Kwaliteitsstandaard Transitiezorg (2022). 
   
 • Vivi Buijs
  Vivi is kinderverpleegkundige en werkt als adviseur kwaliteit en Samenzorg in het Erasmus MC-Sophia. Zij heeft in 2022 de Master Innovatie in Zorg en Welzijn aan de Hogeschool Utrecht afgerond over de transitie van jongeren met een chronische aandoening van kinder- naar volwassenenzorg. Vivi is projectleider van het Erasmus MC brede project om transitiezorg voor alle jongeren met een chronische aandoening te verbeteren door een blauwdruk voor transitiezorg te ontwikkelen die voor alle jongeren toepasbaar is. De Transitieraad van jongeren geeft daarbij advies.
   
 • Monique Dombree 
  Monique is internist-endocrinoloog in het Bravis ziekenhuis. Op 15 oktober presenteert zij het plan van aanpak van Bravis met betrekking tot transitie.

Aanmelden
Kom je ook? De toegang is gratis, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Ga naar www.bravisziekenhuis.nl/transitiezorg of klik hier om jezelf aan te melden.

Hoofdingang Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom - 10.00 tot 15.30 uur.