Aanmeldformulier vrijwilligers

Bravis waardeert enorm dat u zich aanbiedt om in de komende periode als vrijwilliger in de zorgverlening te helpen. Om u en ons goed voor te bereiden op een eventuele inzet vragen we u onderstaande gegevens in te vullen en in te sturen. Of wij van uw aanbod gebruik willen maken, is afhankelijk van het aantal patiënten dat wij in Bravis op gaan nemen.

Op basis van uw gegevens zullen wij een gesprek met u inplannen. Dit kan telefonisch via videobellen of persoonlijk. 

We hebben een apart aanmeldformulier voor zorgprofessionals.

Nogmaals onze dank voor uw aanbod en wij ontvangen graag onderstaande gegevens van u.