Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823a 

Wachttijden polikliniek/diagnostiek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme, ongeacht de locatie. Wilt u door een specifieke arts behandeld worden of heeft u voorkeur voor een locatie, dan kan de wachttijd langer zijn dan hieronder aangegeven.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de arts met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen.
* De wachttijd voor behandelingen wordt berekend volgens de geldende NZa beleidsregels. Is een behandeling in de voorgaande drie maanden minder dan vijftien keer uitgevoerd, dan kan hiervoor geen wachttijd berekend worden.

Actuele wachttijd behandeling

Hier wordt een meer realistische, marktconforme wachttijd getoond waarbij rekening wordt gehouden met diverse (interne) factoren, zoals vakanties, extra inzet medewerkers e.d. Indien hier geen wachttijd wordt getoond, geldt de berekende wachttijd voor behandeling volgens de NZa beleidsregels.

Peildatum: elke maandag
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

Wachttijd

Wachttijdberekening volgens NZa beleidsregels Actuele wachttijd behandeling
Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Anesthesiologie Polikliniekbezoek 15
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 11
Chirurgie Polikliniekbezoek 4
Operatie aorta 21
Operatie borstkanker 16 14
Operatie darmkanker 16 14
Operatie dikke darm 10 14
Operatie galblaas verwijderen 25 21
Operatie halsslagader 7
Operatie liesbreuk open 19 14
Kijkoperatie liesbreuk 19 21
Operatie spataderen 7
Spataderbehandeling overig 16 21
Spatader - EVLT 28
Spataderen - sclerotherapie 32
PAOD 12 7
Carpaal tunnel syndroom 22 14
Dermatologie Polikliniekbezoek 17
Spataderen
Geriatrie Polikliniekbezoek 7
Gynaecologie Polikliniekbezoek 14
Baarmoederverwijdering 21
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw
Stressincontinentie
Plastische chirurgie Polikliniekbezoek 45
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
Carpaal tunnel syndroom 22
Dupuytren 149
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 26
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO) Polikliniekbezoek 17
Neus- en/of keelamandelen 52
Neustussenschot 37
Oorbuisjes 39
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 17
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 23
Maag-, darm-, leverziekten Polikliniekbezoek 49
Gastrodudenoscopie 7
Coloscopie 3
Rectosigmoïdoscopie 19
Neurologie Polikliniekbezoek 50
Neurochirurgie: herniaoperatie 86
Neurochirurgie: Neurolyse 24
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde Polikliniekbezoek 24
Staaroperatie 129 65
Orthopedie Kliniek Polikliniekbezoek 7
Totale heup operatie 42 45
Totale knieoperatie 94 45
Kijkoperatie knie 29 21
Meniscus operatie 29 21
Carpaal tunnel syndroom 22 14
Schouder operatie 30
Hand-Pols operatie 36
Voorste kruisband operatie 28
Spondylodese 45
Pijncentrum Bravis Polikliniekbezoek 9
Ruggenmerg- / neurostimulator **
Reguliere pijnbehandeling
Psychiatrie Polikliniekbezoek 15
Radiologie MRI-scan 7
CT-scan 13
Reumatologie Polikliniekbezoek 8
Revalidatie Polikliniekbezoek 18
Urologie Polikliniekbezoek 28
Blaasverwijdering bij kanker
Operatie prostaatkanker 50
Sterilisatie bij de man 22

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.