Wachttijden

Op deze pagina treft u informatie aan over de wachttijden van de poliklinieken, behandelingen en diagnostiek in het Bravis ziekenhuis. Patiënten met dringende medische indicatie kunnen na overleg tussen verwijzer en specialist nog dezelfde dag terecht. De wachttijden worden weergegeven in kalenderdagen (alle dagen van een week). De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Regeling Wachttijden en wachttijdbemiddeling medisch specialistische zorg - NR/REG-1823a 

Wachttijden polikliniek/diagnostiek

De wachttijden polikliniek bedoelen we het aantal kalenderdagen tussen de verwijzing door de huisarts en uw eerste afspraak op de polikliniek in het Bravis ziekenhuis. De wachttijd die hier wordt weergegeven, is de kortste wachttijd van het specialisme, ongeacht de locatie. Wilt u door een specifieke arts behandeld worden of heeft u voorkeur voor een locatie, dan kan de wachttijd langer zijn dan hieronder aangegeven.

Wachttijden behandeling

Na een bezoek bij een specialist op de polikliniek, kan de arts met u bespreken dat er verder onderzoek of een behandeling nodig is. Ook de huisarts kan u voor onderzoek of behandeling naar een polikliniek verwijzen.
* De wachttijd voor behandelingen wordt berekend volgens de geldende NZa beleidsregels. Is een behandeling in de voorgaande drie maanden minder dan vijftien keer uitgevoerd, dan kan hiervoor geen wachttijd berekend worden.

Actuele wachttijd behandeling

Hier wordt een meer realistische, marktconforme wachttijd getoond waarbij rekening wordt gehouden met diverse (interne) factoren, zoals vakanties, extra inzet medewerkers e.d. Indien hier geen wachttijd wordt getoond, geldt de berekende wachttijd voor behandeling volgens de NZa beleidsregels.

Peildatum: elke maandag
Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Wachttijden in onderstaand schema worden weergegeven in dagen.

Wachttijd

Wachttijdberekening volgens NZa beleidsregels Actuele wachttijd behandeling
Polikliniek Diagnostiek Behandeling
Anesthesiologie Polikliniekbezoek 6
Bariatrische chirurgie Polikliniekbezoek 3
Cardiologie Polikliniekbezoek 21
Chirurgie Polikliniekbezoek 8
Operatie aorta 14
Operatie borstkanker 19 14
Operatie darmkanker 20 14
Operatie dikke darm 19 14
Operatie galblaas verwijderen 9 9
Operatie halsslagader
Operatie liesbreuk 25 10
Operatie maagkanker
Operatie spataderen
Spataderbehandeling overig 30
PAOD
Carpaal tunnel syndroom 20 10
Dermatologie Polikliniekbezoek 16
Spataderen 28
Geriatrie Polikliniekbezoek 7
Gynaecologie Polikliniekbezoek 8
Baarmoederverwijdering 25
Eierstokkanker
Sterilisatie bij de vrouw
Stressincontinentie 42
Plastische chirurgie Polikliniekbezoek 30
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
Carpaal tunnel syndroom 20
Dupuytren 55
Interne Geneeskunde Polikliniekbezoek 22
Keel-, Neus en Oorheelkunde (KNO) Polikliniekbezoek 17
Neus- en/of keelamandelen 22
Neustussenschot 54
Oorbuisjes 14
Kindergeneeskunde Polikliniekbezoek 225
Longgeneeskunde Polikliniekbezoek 21
Maag-, darm-, leverziekten Polikliniekbezoek 62
Gastrodudenoscopie 15
Coloscopie 35
Rectosigmoïdoscopie 23
Neurologie Polikliniekbezoek 38
Neurochirurgie: herniaoperatie 49
Neurochirurgie: Neurolyse 28
Neurochirurgie: Ruggemergstimulator
Oogheelkunde Polikliniekbezoek 43
Staaroperatie 75
Orthopedie Kliniek Polikliniekbezoek 3
Totale heupoperatie 35
Totale knieoperatie 55
Kijkoperatie knie 34
Meniscusoperatie 36
Carpaal tunnel syndroom 20
Hernia 49
Pijncentrum Bravis Polikliniekbezoek 2
Ruggenmerg- / neurostimulator ** 58
Reguliere pijnbehandeling 9
Psychiatrie Polikliniekbezoek 25
Radiologie MRI-scan 22
CT-scan 17
Reumatologie Polikliniekbezoek 8
Revalidatie Polikliniekbezoek 7
Urologie Polikliniekbezoek 28
Blaasverwijdering bij kanker
Operatie prostaatkanker 55
Sterilisatie bij de man 55

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.
Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken.

Zorgverzekeraar

De wachttijden zijn niet afhankelijk van uw zorgverzekeraar. De meeste ziekenhuiszorg wordt volledig of gedeeltelijk vergoed uit uw basisverzekering. Sommige behandelingen vallen onder een aanvullende verzekering, of worden helemaal niet vergoed. Kijk hiervoor op de website van uw zorgverzekeraar, of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Wachttijden psychiatrie/GGZ

De berekening van de wachttijden is conform de landelijke afspraak: Transparantieregeling zorgaanbieders ggz - NR/REG-1917

Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Het maakt niet uit tot welke diagnosegroep u behoort. De wachttijden verschillen niet.

NZa

Wachttijdbestand t.b.v. NZa