Klinisch Chemisch Hematologisch Laboratorium

Het laboratorium verricht onderzoek in bloed, urine, ontlasting en andere lichaamsmaterialen. Dit gebeurt op verzoek van een medisch specialist, huisarts, verpleeghuisarts, keuringsarts, verloskundige of trombosedienst. Bloedonderzoek is een belangrijke basis voor de arts om ziekten vast te stellen of uit te sluiten en het verloop van een behandeling te volgen. Voor het uitvoeren van betrouwbaar onderzoek beschikt het laboratorium over een groot aantal verschillende technieken.

Informatie voor de patiënt

Het laboratorium

 • verricht onderzoek zeven dagen per week, 24 uur per dag. Buiten kantooruren vindt spoedeisend onderzoek plaats ten behoeve van de patiënten in het ziekenhuis.
 • bewaart bloedproducten en geeft deze uit.
 • heeft een diabetes-oproepsysteem.
 • verricht bloedafnames en analyses voor apotheek en medische microbiologie 
 • Kosten voor aanvragen zijn te vinden in de tarievenlijst

Prikposten en (buiten)poliklinieken bloedafname
U kunt op diverse plaatsen bloed laten prikken. De locaties en openingstijden vindt u op de website van Diagnovum. U kunt ook bloed laten prikken in de poliklinieken van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Oudenbosch en Steenbergen.

Via MijnBravis kunt u uitslagen van onderzoeken inzien.

Informatie voor de gebruiker/verwijzer

 • Het laboratorium verleent analytische en consultatieve diensten op het gebied van de klinische chemie en hematologie, ook voor derden.
 • Voor het vervoer van monsters verwijzen we naar onze procedure Transport
 • Het 1e lijnsaanvraagformulier kunt u hier inzien.
 • Kosten voor aanvragen zijn te vinden in de tarievenlijst 

Kwaliteit

Het laboratorium en de trombosedienst voeren een actief kwaliteitsbeleid. Zij zijn in het bezit van een kwaliteitscertificaat van ISO:1589 van Raad voor Accreditatie en de FNT (Federatie van Nederlandse Trombosediensten).

Klachten

Heeft u een klacht? Dan kunt u terecht bij het Patiënt Service Bureau.
Heeft u als professional een klacht? Neem dan contact op met de afdeling KCHLT.

 

 • Contactgegevens

  Roosendaal
  Telefoon
  Bereikbaarheid Route 148 (eerste verdieping)