Slimme pleisters zijn efficiënt en patiëntvriendelijk

Een patiënt die met een longontsteking is opgenomen in het ziekenhuis moet minimaal drie keer per dag gecontroleerd worden. De verpleegkundige meet de bloeddruk, de hartslag, de temperatuur en het zuurstofgehalte in het bloed. Handelingen die al snel enkele minuten per patiënt duren. Het gebruik van een ‘slimme pleister’ bespaart deze tijd en is bovendien een stuk patiëntvriendelijker. Aanleiding voor longverpleegkundige Rini Voeten om met dit e-dee naar het Brave InnovatieTeam te gaan.

Rini Voeten hoorde in 2016 voor het eerst van de ‘slimme pleister’. “Op de eHealth-bijeenkomst van het Brave InnovatieTeam hield Lucien Engelen van het Radboud UMC een presentatie. Hij vertelde over de pleister en dat idee triggerde mij. De laatste maanden was het idee weer in het nieuws. Daarom heb ik het met Brave besproken en nu gaan we ermee aan de slag”, vertelt de verpleegkundige

Sensoren
De slimme pleister wordt bij patiënten op de huid geplakt. In de pleister zitten sensoren verwerkt die diverse vitale functies opslaan en doorsturen naar de smartphone of tablet van een verpleegkundige. “Voor deze controles hoef je de patiënt dus niet meer meerdere keren per dag lastig te vallen. Bovendien scheelt het enorm veel tijd”, legt Rini uit. “Op onze longafdeling liggen veertig tot vijftig patiënten met een longontsteking. Protocollair moeten wij hen minimaal drie keer per dag controleren. Dat zijn zo’n 150 controlemomenten per dag. Dat vergt veel tijd die met de slimme pleister bespaard kan worden. Maar ook op de andere afdelingen binnen Bravis kan het middel van nut zijn.

Patiëntmonitoring
Het Bravis ziekenhuis heeft in december 2019 een pleister van Philips (Biosensor) met valdetectie en die doorlopend hartslag en ademhaling meet getest. Deze testperiode duurde drie maanden en vond plaats op één afdeling in Bergen op Zoom. De metingen van de Biosensor worden geanalyseerd door een systeem met geavanceerde algoritmes die de metingen continue analyseert en onder andere een Early Warning Score (EWS) creëert. Deze EWS geeft verpleegkundigen een indicatie over de situatie van de patiënt en helpt hen in een vroegtijdig stadium in te grijpen wanneer de situatie van een patiënt achteruitgaat. Dit is een belangrijke stap om proactieve patiëntenzorg te realiseren waarbij een terugval van de patiënt mogelijk voorkomen kan worden voordat deze zich voordoet. 

Koppeling naar patientendossier 
Door de koppeling met het elektronisch patiëntdossier komen deze metingen en de EWS nu direct in het patiëntendossier te staan. Dat scheelt  administratie en levert kostbare tijd op die aan de patiënt kan worden besteed . De samenwerking is een belangrijke stap om verschillende systemen in het ziekenhuis met elkaar te laten communiceren en gegevens uit te wisselen.

Corona
Door de positieve ervaringen ontstond het idee om de Biosensor ook in te zetten voor coronapatiënten die verpleegd worden op de cohortafdelingen. De situatie van deze patiënten kan onvoorspelbaar verslechteren. Dankzij de nieuwe technologie kunnen we hun ademhaling en hartslag continu monitoren. Het implementeren van de Biosensor voor de coronapatiënten is binnen drie weken gerealiseerd door een team van technici, Philips en verpleegkundigen. Een enorme prestatie, die mede gerealiseerd kon worden door de ervaringen op de chirurgische afdeling.

Teamleider Diana Kodde van acuut/complex is zeer te spreken over de Biosensor. “De toepassing is zeker van toegevoegde waarde voor de afdelingen waar coronapatiënten worden verzorgd”, stelt zij. “De verpleegkundigen voeren drie keer per dag een Early Warning Score uit. Daarbij wordt de situatie van de patiënt nauwgezet gecontroleerd. Met de Biosensor worden de ademhaling en de hartslag continu gemonitord. Stel dat de situatie van de patiënt tussendoor verslechtert, wat bij het coronavirus mogelijk is, en die situatie houdt tien minuten aan, dan krijgt de verpleegkundige een signaal op de telefoon en kan ingrijpen”, aldus Diana.

Op de foto
Teamleider Diana Kodde geeft haar patiënt uitleg over de Biosensor

Biosensor 2.jpg