Kwaliteit

terug naar startpagina veilige zorg

Kwaliteitsindicatoren 

De Nederlandse gezondheidszorg wil transparant zijn. De prestaties van alle ziekenhuizen worden gemeten en inzichtelijk gemaakt door middel van zogenaamde prestatie-indicatoren en kwaliteitsindicatoren. Hierdoor verbetert de kwaliteit en de doelmatigheid binnen ziekenhuizen. Transparantie vergroot ook de keuzevrijheid van patiënten. Het Bravis ziekenhuis onderschrijft deze ontwikkeling van harte. Hierdoor bieden wij onze patiënten de mogelijkheid om te kiezen op basis van kwaliteit.

NIAZ

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) levert een bijdrage aan de borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg. Dat doet het door het ontwikkelen van kwaliteitsnormen en het toepassen daarvan in de toetsing van zorginstellingen en zorgprocessen. Het NIAZ komt voort uit de zorgsector zelf. Het instituut is onder andere opgericht door de brancheorganisaties van ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. De normen waaraan ziekenhuizen moeten voldoen, zijn ontwikkeld door kwaliteitsdeskundigen en vakmensen uit de zorg. Het veiligheidsaspect is een vast onderdeel geworden van de normen. Toetsing vindt plaats door speciaal opgeleide collega's uit andere zorginstellingen. Meer informatie vindt u op www.niaz.nl

Ziekenhuischeck

Het Bravis ziekenhuis meet ieder jaar de kwaliteit van zorg. De cijfers worden gebruikt om de zorg steeds verder te verbeteren. Patiënten kunnen op de website www.ziekenhuischeck.nl betrouwbare informatie vinden over kwaliteitsthema's zoals onder andere patiëntervaringen, wachttijden, patiënttevredenheid, controle medicijnen, ouderenzorg, pijnscore en sterftecijfers. Ook biedt de website de mogelijkheid om ziekenhuizen met elkaar te vergelijken.

Klanttevredenheidsonderzoeken

U moet erop kunnen rekenen dat u in goede en veilige handen bent en dat het Bravis ziekenhuis aantoonbare kwaliteit levert. Daarom zijn wij continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze zorg. In het kader van kwaliteitsbeleid worden in het Bravis ziekenhuis regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken gehouden.

Ziekenhuischeck Bravis.jpg

Ziekenhuischeck

Via ziekenhuischeck.nl  toont het Bravis ziekenhuis cijfers over de kwaliteit van zorg.

logo keurmerk.png

Keurmerken

Landelijke organisaties kennen keurmerken toe wanneer zorg op hoog niveau wordt geleverd. Het Bravis ziekenhuis heeft diverse keurmerken.

PAAZ kwa.PNG

PAAZ

Het Kwaliteitsstatuut Bravis PAAZ maakt inzichtelijk hoe Bravis PAAZ inhoud en vorm geeft aan de vastgestelde kwaliteitsaspecten.